Меню
Вашата количка

Политики за поверителност

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Данни за дружество с ограничена отговорност „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК” като администратор на лични данни

 

Дружество с ограничена отговорност „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК”,

със седалище и адрес на управление: с. Мирянци, местност „ Грахорлива дъмга”,                общ. Пазарджик; с адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик,  ул. „ Гурко  „ № 2,   

телефон за връзка: 00359 887 648927; 00359 889 074872;    e-mail: akvafishpz@gmail.com

 

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до Вашите лични данни, които                                „ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД  ползва с цел да Ви предостави услуги съгласно предмета на дейност на дружеството.

Прилагаме политика за защита на личните данни, както за данни, получени от Вас чрез форми на хартия, попълнени лично от Вас или от наш представител, чрез и-мейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни, така и към данните събирани в Интернет пространството чрез Интернет сайта ни: www.bgfarms.eu

Чрез тази декларация Ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви, за Вашите права, които имате относно ползваните лични данни за Вас чрез нашия Интернет сайт и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

Ако имате възражения, моля не използвайте този сайт или не ни предоставяйте каквито и да е лични данни, както и можете да се свържете с нас чрез формата за контакт с Длъжностното ни лице по защита на личните данни, или поискайте информация от нашите служители.

 

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:

Христо Тодоров – Длъжностно лице по защита на личните данни;

телефон за връзка: 00359 889 074872;    

e-mail: akvafishpz@gmail.com

 

Обща информация

Предметът на дейност на дружеството е:

ПPOИЗBOДCTBO И ТЪРГОВИЯ С РИБИ И РИБНИ ПРОДУКТИ; ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ДА БЪДАТ ПРЕПРОДАДЕНИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; СТРОИТЕЛСТВО, ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. 

При обработването на Вашите лични данни, нашето Дружество се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, Закона за задълженията и договорите, както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове.

 

САЙТЪТ НЕ СЪБИРА И НЕ ПОДДЪРЖА ИНФОРМАЦИОННА БАЗА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

 

Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси.

Нашите служители;

- ще Ви съдействат при упражняването на Вашите права;

- ще Ви информират допълнително за всяко едно Ваше право.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок.

            В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

 

Право на жалба

В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса.

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

 

Актуализация/обновяване

Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

 

Дата на актуализация – октомври 2020 г.

 

 

#f6921e